รง.ผลิตเบ็ดตกปลาปทุมฯ ปิดชั่วคราว เมินขึ้นค่าข้าว-วันหยุดเพิ่ม พนง.โวยนั่งประท้วง7วันแล้ว

รง.ผลิตเบ็ดตกปลาปทุมฯ ปิดชั่วคราว เมินขึ้นค่าข้าว-วันหยุดเพิ่ม พนง.โวยนั่งประท้วง7วันแล้ว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หน้า บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พนักงานของบริษัทฯ จำนวนกว่า 200 คน ได้รวมตัวนั่งประท้วงบริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หลังจากบริษัทแจ้งปิดงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เนื่องจากนางอนงนาถ คนชาญ ประธานสหภาพแรงงานกามาคัตสึนวนคร ได้ยืนข้อเรียกร้องประจำปีจำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย 1.ในกรณีที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขอให้บริษัทขึ้นค่าแรงให้ลูกจ้างทุกคน 100 เปอร์เซ็นร์ 2.ขอให้บริษัทฯปรับค่าข้าวจากเดิมวันละ40บาทเป็นวันละ 50 บาท 3.ขอค่าครองชีพจากเดิม 1,400 บาท เพิ่มเป็น 1,600 บาท 4.ขอให้โอกาสให้พนังงานที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กลับมาใหม่ได้ 5.ขอให้ปรับเบี้ยขยัน 6.ขอเพิ่มวันพักร้อน 7.ขอให้คำนวณจ่ายโบนัสตามอายุงาน 8.ข้อตกลงประกาศอื่นที่เป็นคุณกับลูกจ้างขอให้มีผลบังคับต่อไป และได้มีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานฯกับฝายนายจ้างของบริษัทฯและไม่สามารถตกลงกันได้

ต่อมาทางบริษัทจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 จึงใช้สิทธิ์ปิดงาน จนกว่าทางสหภาพแรงงานฯจะถอนข้อเรียกร้องดังกล่าว หรือจนกว่าจะเจรจาตกลงกันได้ โดยระหว่างช่วงปิดงานนี้ ทางบริษัทฯไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคนงานกว่า 300 คน และมีพนักงานจำนวน 200 คน ใส่ชุดพนักงานสีชมพูนั่งประท้วงกันหน้าบริษัทฯ

นางอนงนาถ คนชาญ ประธานสหภาพแรงงานกามาคัตสึนวนคร และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ กล่าวว่า เนื่องจากทุกปีทางสหภาพแรงของบริษัทฯจะยื่นข้อเรียกร้องทุกปี ครั้งนี้เราได้ยื่นข้อเรียกร้องไปที่บริษัทจำนวน 7 ข้อ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และมีการเจรจากันถึง 3 ครั้ง นายจ้างไม่สามารถตกลงได้ ทางสหภาพแรงงานจึงได้ยื่นขอพิพาทไปที่แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำนวนถึง 5 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ทางนายจ้างได้ให้แต่พักร้อนมาขั้นละ 1 วัน ใครทำงาน 10 ขึ้นไปให้ 3 วัน ทางลูกจ้างจึงขอค่าข้าวเพิ่มอีก 5 บาท นายจ้างยืนยันว่าให้ไม่ได้ ทางลูกจ้างจึงขอ 3 บาท ทางนายจ้างก็ให้ไม่ได้อีก ต่อมาทางลูกจ้างจึงขอยื่นขอพักร้อนขั้นละ 3 วัน นายจ้างก็ไม่ให้ โดยนายจ้างให้เราถอนข้อเรียกร้องทั้งหมด ทางลูกจ้างจึงได้ขอใช้สิทธินัดหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนายจ้างได้ใช้สิทธิ์ปิดงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากนั้นทางพนักงานจึงมีความเดือดร้อนนั่งประท้วงกันหน้าบริษัทเป็นระยะเวลา 7 วันแล้ว ทางนายจ้างไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาอะไรอีก วันนี้ทาง สนง.สวัสดิการจังหวัดปทุมธานีนัดเจรจาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเราอยากให้หน่วงงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาเนื่องจากนายจ้างได้ปล่อยให้พวกเราที่เป็นลูกจ้างถูกลอยแพแบบนี้