มท.เผย ยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2.6 ล้านคน เลือกตั้งตปท. 1.2 แสนคน

มท.สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 28 ม.ค.-19 ก.พ. 62 นอกเขต 2,632,935 ราย นอกราชอาณาจักร 67 ประเทศ 119,184 ราย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต และนอกราชฯ) โดยเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 1. นอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 ราย ใน กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด และ 2. นอกราชอาณาจักร มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 ราย ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)