ขนส่ง ชวนโหลดแอปจองคิวต่อใบขับขี่-อบรมภาคทฤษฎี ล่วงหน้าสูงสุด 1เดือน

โหลดแอป จองคิวต่อใบขับขี่-อบรมภาคทฤษฎี
โหลดแอป จองคิวต่อใบขับขี่-อบรมภาคทฤษฎี

ขนส่ง ชวนโหลดแอป จองคิวต่อใบขับขี่-อบรมภาคทฤษฎี ล่วงหน้าสูงสุด 1เดือน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เผยแพร่ข่าว นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานด้านการบริการที่เป็นเลิศ โดยได้เริ่มให้บริการจองคิวล่วงหน้าก่อนถึงสำนักงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,942 ครั้ง และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับ 4.45 ดาว หรือความพึงพอใจระดับดีมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ซึ่งรูปแบบการให้บริการของแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ “จองคิว” คือการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุช่วงเวลา วันที่ที่สะดวก และสถานที่ที่ต้องการได้ และสามารถจองคิวล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน ซึ่งสามารถเรียกดูจำนวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาดำเนินการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับคิว ทั้งยังมีระบบ Alert Alarm แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว เพื่ออำนวยความสะดวกในการ บริหารจัดการเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ “ดูคิว” สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของคิวที่จองไว้ และ “รับคิว” บริการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน อำนวยความสะดวกสามารถกดรับคิวล่วงหน้าก่อนถึงสำนักงาน ครอบคลุมรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการคอยเข้ารับบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้แล้วทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS (Link: https://apple.co/2GIHARd) และแอนดรอยด์ (Link: http://bit.ly/2IkLpyO)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาจองคิวได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเช่นเดิม รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง เช่น จองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านเว็บไซต์ DLT e-Booking ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC ) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในแอปพลิเคชันดังกล่าวจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยสามารถจองคิวเข้าใช้บริการได้ 9 ประเภท อาทิ  ต่อใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ต่อ 5 ปี หนังสือผ่านการอบรม 15 ชั่วโมง ขอแก้ไขรายชื่อ-สกุล ที่อยู่  ชำระภาษี เป็นต้น

ที่มา : มติชนออนไลน์