เจาะนโยบาย กรมการค้าภายใน ชู‘ตลาดริมทาง’เชื่อมท่องเที่ยว

เจาะนโยบาย กรมการค้าภายใน ชู‘ตลาดริมทาง’เชื่อมท่องเที่ยว

กรมการค้าภายใน – ชูตลาดริมทาง’ ถือว่าประสบความสำเร็จข้ามปีกับนโยบายตลาดริมทางของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉมตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ให้กลายเป็นตลาดริมทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

เป้าหมายตลาดริมทางที่กรมการค้าภายในคัด เลือกเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ช่วงแรกมี 5 แห่ง ประกอบด้วยตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร, ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร, ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู และตลาดผลไม้หนองชะอม จ.ปราจีนบุรี

เริ่มเปิดโครงการอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี2561 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2562

ตลาดที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของแต่ละจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวตลอดจนคนที่ผ่านไปมาต้องแวะเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งมีทั้งอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอท็อป

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนตลาดริมทางกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศจากชุมชนท้อง ถิ่นฐานราก ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนในจังหวัด นั้นๆ ด้วย โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดกิจกรรมการ ค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาส และช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆ แก่ผู้ค้า ของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย

เปิดตลาดมอกล้วยไข่ กำแพงเพชร

รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

กรมการค้าภายในที่สนับสนุนตลาดริมทางแต่ละ จังหวัดด้วยหลากหลายกิจกรรม เช่น ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด ทำป้ายชื่อตลาดริมทาง ป้ายร้านค้า ป้ายแสดงราคาสินค้า ป้ายประวัติตลาดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จุดแลนด์มาร์กเพื่อการถ่ายรูป

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ค้าผู้ประกอบการของตลาด โดยการคัดเลือกสินค้าไม่น้อยกว่า 5 รายการ เพื่อพบนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพมีชื่อเสียงให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสากล

จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวตลาด และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตลาดริมทาง ให้รับรู้ทั่วประเทศ เป็นต้น

โดยตลาดริมทางล่าสุดที่ได้รับการส่งเสริม คือตลาดมอกล้วยไข่.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย สายหลักขึ้นภาคเหนือที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่น่าแวะ และยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของกำแพงเพชรได้ง่าย

สินค้าขึ้นชื่อของตลาดมอกล้วยไข่ไม่พ้นกล้วยไข่ผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (GI) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยสารพัดชนิดให้เลือกซื้อ หรือเป็นของฝาก เช่น กล้วยตาก กล้วยทอดเบรกแตก กล้วยเคลือบช็อกโกแล็ต ผลิตภัณฑ์ไผ่จักสานฝีมือประณีตของชาวบ้าน

จากตลาดริมทางตลาดมอกล้วยไข่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534

พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่สีเหลืองทองอร่าม อยู่คู่เมืองนครชุมมายาวนานกว่า 600 ปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ห่างจากตัวเมืองเพียง 13 กิโลเมตร น้ำพุธรรมชาติสระตาพรหม อ.ขาณุวรลักษบุรี เป็นน้ำพุธรรมชาติพุ่งขึ้นจากผิวน้ำในสระสูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย

ส่วนตลาดริมทางอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่นตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นตลาดขายสินค้าริมทางที่กว้างขวางที่จอดรถสะดวก เป็นจุดแวะพักอิริยาบถ และจับจ่าย ของผู้ที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพบนทางหลวงหมายเลข 2 กิโลเมตรที่ 55

ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่

ตลาดแห่งนี้มีสินค้าผักผลไม้ประจำถิ่นตาม ฤดูกาลหลากหลาย เช่น น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง องุ่น อะโวคาโด มะม่วง เสาวรส ข้าวโพดหวานขึ้นชื่อ หน่อไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งของในจังหวัดและนอกจังหวัดให้ซื้อหา เช่น ขนมกะหรี่ปั๊บคำเดียว โมจิ

จากตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่สามารถเชื่อมโยงเดินทาง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ในตัวจังหวัด ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย วัดหลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด

ส่วนใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติ ไม่พ้นเขื่อนลำตะคอง ขณะที่ถ้าไปเขาใหญ่มีน้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก ผากล้วยไม้

อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจคือตลาดริมทางตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตั้งอยู่บริเวณศาลพ่อตาหินช้าง หรือศาลพ่อศรีหริมงคล ริมถนนเพชรเกษม

เป็นตลาดของฝากมาตรฐานขนาดใหญ่มีร้านค้า ราวๆ 200 ร้าน เป็นสถานที่จำหน่ายกล้วยเล็บมือนางและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ซึ่งเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย

นอกจากนี้มีกล้วยแปรรูปประเภทต่างๆ เช่น กล้วยไข่ชุบแป้งทอด กล้วยไข่เคลือบช็อกโกแลต มีผลไม้สดและแปรรูปให้เลือกซื้อ อาทิ ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด สับปะรดสวี ฯลฯ

จากจุดนี้ยังเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังของ จ.ชุมพร ได้ง่าย พลาดไม่ได้คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ เสด็จเตี่ย ที่คนไทยเคารพศรัทธา ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของหาดทรายรี

ตลาดพ่อตาหินช้าง ชุมพร

จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทางชุมพรปากน้ำหาดทราย สามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดทะเลชุมพร

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงบางส่วนของตลาดริมทางที่กรมการค้าภายในสนับสนุนชุมชนแต่ละท้องถิ่น กระจายรายได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ

ที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม