โรงเรียน กทม. 9 แห่ง เปิดบริการ “ย้อมผ้า” ฟรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาสังคม กทม.ได้มอบหมายให้โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.จำนวน 9 แห่ง เปิดบริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีรายได้น้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถไปใช้บริการได้ดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ดินแดง2 เขตดินแดง 2.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.เขตทุ่งครุ 3.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.หลวงพ่อทวีศักดิ์ เขตหนองแขม 4.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.หนองจอก เขตหนองจอก 5.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.บ่อนไก่ เขตปทุมวัน 6.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.บางรัก เขตบางรัก 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.คลองเตย เขตคลองเตย 8.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ม้วน เขตลาดพร้าว และ 9.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.กาญจนสิงหาส เขตตลิ่งชัน

นางวิภารัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการให้บริการย้อมผ้านั้น จะเป็นการย้อมร้อน ซึ่งหลังจากการย้อมแล้วจะมีสีตกบ้างในช่วงแรก จึงแนะนำให้ซักอีกสัก 2-3 ครั้ง และว่า การย้อมผ้าของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง 9 แห่งนั้น จะไม่นำน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำเด็ดขาด เพราะจะนำไปผ่านระบบำบัดน้ำเสียรวมของสำนักการจัดการคุณภาพ สำนักการระบายน้ำ เพื่อให้ได้น้ำสะอาดก่อนระบายน้ำสู่คลองสาธารณะ

ที่ม มติชน