‘บางกระเจ้า’ เดือดร้อนหนัก ‘รง.พลาสติก’ สร้างสะพานขวางคลอง ชาวบ้านสัญจรไม่ได้-กลิ่นขยะคลุ้ง

‘บางกระเจ้า’ เดือดร้อนหนัก ‘รง.พลาสติก’ สร้างสะพานขวางคลอง ชาวบ้านสัญจรไม่ได้-กลิ่นขยะคลุ้ง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จากกรณี ที่มีตัวแทนชาวบ้าน 2 ตำบล ในเขตเชื่อมต่อระหว่าง ต.ชัยมงคล และบางกระเจ้า ซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นปอดกรุงเทพฯ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โดย นางอรวรรณ ศรีจรรยา อายุ 57 ปี ชาวบ้าน ต.ชัยมงคล และนางสาวบุษบา ขาวเจริญ อายุ 43 ปี ชาวบ้าน ต.บางกระเจ้า ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อว่า ได้รับความเดือดร้อน “จากปัญหาโรงงานหลอมพลาสติกอัดเม็ด ของนายควาหยี แซ่ยิ่ง ชาวจีนไต้หวัน” ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน 2แปลง รวมเนื้อที่กว่า 20 ไร่ จู่ๆ ก็ก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ออกขวางคลองปากบ่อฯ ว่า ทำให้ก่อปัญหากับผู้คนที่ต้องใช้ทางสาธารณะเพื่อการสัญจรและล่องเรือส่งสินค้าผลไม้ ซึ่งที่ผ่านมา เคยร้องเรียนไว้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ, กรมเจ้าท่าสมุทรสาคร, อบต.จำนวน 2 แห่ง และ สภ.ต.บางโทรัด “ซึ่งเหตุร้องทุกข์นี้ผ่านไปตั้งแต่ 18 ธ.ค.61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืบหน้าล่าสุด นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมนายธรรมปพน จันทร์แก้ว ปลัดอำเภอ ในฐานะตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ นายศรัณย์วิชญ์ เฮงพระพรหม วิศวกรปฏิบัติการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด จนท.สนง.ทสจ.สมุทรสาคร, นายทองคำ หลงเปลียว นายก อบต.ชัยมงคลฅ, กำนันเบญจพร เฮงซิ้ม, และผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกสาขาฯ, เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดฯ และกองช่าง อบต.ทั้งสองแห่ง นำผู้แทนทหารค่ายกำแพงเพชรอัคโยธิน เข้าตรวจสอบบริษัทเชิ้นฟา จก. ที่ตั้งอยู่ ม.4 ต.ชัยมงคล (บริษัทผู้ก่อเหตุ) เพื่อตรวจสอบหวังเอาผิดตามกฎหมายต่างๆ

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช กล่าวว่า หลังตรวจสอบปรากฏว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการขอปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ และ อบต. ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างสะพาน โดยมีในส่วนของชลประทาน จะต้องตรวจสอบการเชื่อมทางน้ำชลประทาน ว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ต่อไป และส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องกลิ่น รวมทั้งมีการขยายโรงงาน ที่ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้อนุญาต ซึ่งจะดำเนินคดีในส่วนแยกกันรับผิดชอบ ดังนี้ โดย สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด จัดการดังนี้ (1.) ให้ติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดอากาศจากกระบวนการหลอมพลาสติก ให้เสร็จภายใน 30 วัน (2.) ระหว่างการปรับปรุง ให้ระงับกระบวนการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (3.) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของกระบวนการอบเศษดินทองเหลืองจำนวน 2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่า เข้าข่ายวัตถุอันตรายหรือไม่ (4.) ดำเนินคดีในข้อหาขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (5.) ดำเนินคดีข้อหาตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 50)

ขณะที่ทาง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ว่า ให้ตรวจสอบเพื่อดูความผิดคือ การปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.117) ซึ่งมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2546

ส่วนทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (เขตสมุทรสาคร) -จะตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าคุณภาพน้ำเสียหรือไม่ หากเป็นน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำหรือมีสารเคมี ซึ่งมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาทหรือทั้งจำและปรับ และฝ่าฝืน ม.28 วรรค 2 (สารเคมี) ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และทั้งจำทั้งปรับ

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช กล่าวว่า สำหรับทางอบต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ มอบหมายให้ดำเนินคดีถึงเรื่องก่อสร้างสะพาน และเรื่องโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม ม.21 อันมีความผิดโดยโทษระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีโทษปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง (ตาม ม.65) และ มีคำสั่งระงับห้ามมีให้บุคคลใดใช้งานสะพานชั่วคราวตาม กม.(ม.40) –สั่งดำเนินการรื้อถอนอาคารภายในแล้วในเวลา 30 วัน และหากไม่มีการรื้อถอน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยื่นคำร้องฯ และขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน (ม.43(1) หรืออาจดำเนินการหรือถอนอาคารดังกล่าวเอง และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของอาคารต่อไป – สั่งให้เจ้าของย้ายสินค้าหรือสัมภาระหรือให้จัดสิ่งของที่อาจก่อให้เป็นเหตุอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.22) หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันควร โดยมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

นายวุฒิพงษ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในโครงการศูนย์ดำรงธรรมฯ คืนความถูกต้อง ภายใต้แนวทาง “คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร”