ประชาชนแห่แชร์ คลิปฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯพระจริยวัตรงดงาม ถวายความเคารพ สมเด็จพระเทพฯ และทูลกระหม่อม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาเฟซบุ๊ก “ROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย” เผยแพร่คลิป แสดงให้เห็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ พระเชษฐภคินีทั้ง 2 พระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคลิปเป็นอย่างมาก

โดยเฟซบุ๊กROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย คลิปพร้อมกับข้อความระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”
—-
Princess Chulabhorn Walailak greets and respects her elder sisters Princess Maha Chakri Sirindhorn and Princess Ubolratana Rajakanya, regardless their titles. Princess Chulabhorn has the higher status than her eldest sister Princess Ubolratana who relinquished her styles of “Royal Highness”.
—-
ขอบพระคุณภาพวีดีทัศน์จาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย – The Television Pool of Thailand

ที่มา มติชนออนไลน์