ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน นครสวรรค์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เฝ้ารับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเข้าภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการจากสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น

จากนั้น พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม ในช่วงค่ำทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

ขอบคุณภาพและข่าว : เฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา : มติชนออนไลน์