ชาวไทยเฮลั่น! สงกรานต์ปีนี้ รัฐบาล แจกวันหยุด เต็มพิกัด 5 วัน!

ชาวไทยเฮลั่น! สงกรานต์ปีนี้ รัฐบาล แจกวันหยุด เต็มพิกัด 5 วัน!

สงกรานต์ วันหยุด – เมื่อวันที่ 12 ก.พ.เวลา 14.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันกานเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมในการให้เป็นวันหยุด ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณี หน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นและกำหนดนัดหมายในวันดังกล่าวไว้แล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะกระทบต่อประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานและประชาชน อย่างไรก็ตาม ทำให้ปี 2562มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเป็น 2 วันคือวันที่ 6 พ.ค. ที่ครม. อนุมัติไปแล้ว

และวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งจะทำให้ข้าราชการมีวันหยุดสงกรานต์เพิ่มต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน คือวันที่ 12-16 เม.ย.