ปณท. ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวง พระราชทานอนุญาตจัดพิมพ์แสตมป์ที่ผ่านมารวม 70 ชุด 349 แบบ

แหล่งข่าวจากทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ปณท มีแนวคิดจะดำเนินการแจกตราไปรษณียากร หรือ แสตมป์ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้แก่ประชาชนฟรี ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหารือของทางผู้บริหาร ปณท ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ และคาดสามารถหาข้อสรุปได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท กล่าวว่า ธสถิตอยู่ในใจไทยทั้งปวง เป็นวลีที่คนไทยคุ้นหูกันดีด้วยพระราชกรณีกิจและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นหลายหน่วยงาน ที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดทำผลงานหรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อร่วมสร้างการระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ ผ่านพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการถ่ายทอดลงในดวงตราไปรษณียากร หรือ แสตมป์ จำนวนมาก เพื่อให้พสกนิกรได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปณท จึงได้จัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของพระองค์ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 70 ชุด 349 แบบ จำนวนพิมพ์กว่า 2 พันล้านดวง โดยสามารถจำแนกกลุ่มการจัดทำได้ดังนี้

1. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ 10 ชุดหรือการจัดทำแสตม์ทั่วไป (definitive stamp) โดยปกติจะจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ของประเทศ โดยจัดทำขึ้นชุดแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ปี2490 ชื่อชุดพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ชุด 1 (สยาม) และหลังจากนั้นมีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 9 ชุดได้แก่ ชุดปีพ.ศ2494 พ.ศ.2504 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531พ.ศ.2539 จนถึงชุดสุดท้ายปีพ.ศ. 2553 รวม 10 ชุด ชุดที่ 10 เมื่อปีพ.ศ 2553

2.ตราไปรษณียากรฉลองครบรอบพระชนมายุจำนวน 24 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5ธันวาคม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นจัดทำชุดแรกในวโรกาสที่ทรงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย เมื่อทรงพระชนมายุ 20 พรรษา และ จากนั้นมีการจัดทำทุก 1 รอบ (12ปี) ในปีพ.ศ. 2506 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังจากชุดปี พ.ศ. 2554 ก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี และชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

3.ตราไปรษณียากรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 13 ชุดตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2493 และจากนั้นเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในชื่อชุด ที่ระลึกรัชดาภิเษก และชุดครบรอบ 28ปี 50 ปี จนถึงชุดสุดท้ายครบรอบ60 ปีที่จัดทำขึ้นในปีพ.ศ. 2553

4.ตราไปรษณียากรพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ 5 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทยโดยชุดแรกที่จัดทำคือตราไปรษณียากรที่ระลึกโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุดอื่นๆได้แก่ ที่ระลึกพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ที่ระลึกการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และชุดสุดท้ายชื่อชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555

5.ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสราชาภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยจัดทำชุดแรกคือตราไปรษณียากรที่ระลึกราชาภิเษกสมรส 15 ปีในปีพ.ศ. 2508 และครบรอบ25ปี 50 ปี และ 60 ปี โดยมีไฮไลท์เป็นชุดพิเศษคือตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปีราชาภิเษกสมรส ซึ่งประดับด้วยคริสตัลแท้จากออสเตรียเป็นภาพ 2 ชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงฉายไว้เมื่อครั้งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพื้นแบคกราวน์สีชมพูและพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระชนมพรรษาปัจจุบัน พื้นแบคกราวน์สีเหลืองประดับด้วยวัสดุทางการพิมพ์เป็นภาพเพชรรูปหัวใจจำนวน 6 เม็ด

6.ตราไปรษณียากรที่ระลึกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 17 ชุด เป็นตราไปรษณียากรที่จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสต่างๆโดยแต่ละชุดล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้นและเป็นพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย อาทิ ตราไปรษณียากรที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2520 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 100 ปีธนบัตรไทยตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปีงานวิจัยข้าวไทย

นายวิบูลย์ กล่าวว่า การจัดสร้างตราไปรษณียาการที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทุกชุดนั้น ไปรษณีย์ไทยใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบ รวมถึงยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ตราไปรษณียากรที่ระลึกดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อจัดทำตราไปรษณียากร โดยตัวอย่างของตราไปรษณียากรพิเศษ ได้แก่ ตราไปรษณียากรชุดที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จัดทำขึ้นโดยใช้เทคนิคการปั๊มทองคำแท้ดุนนูน ตราไปรษณียากรชุดที่ระลึก 60 ปี ราชาภิเษก ที่มีการใช้เทคนิคประดับวัสดุทางการพิมพ์เป็นภาพเพชรรูปหัวใจจำนวน 6 เม็ด และยังมีเทคนิคพิเศษต่างๆอีกมากมาย อาทิ การปั๊มดุนนูน เคลือบเงา ปั๊มฟอยล์ทอง เงิน นาก พิมพ์แบบสามมิติ ฮาโลแกรม รวมไปถึงการใช้วัสดุพิเศษเพิ่มเติมให้ตราไปรษณียากรมีคุณค่ามากขึ้น อาทิ คริสตัล ทองคำ เมล็ดข้าวเปลือก

อย่างไรก็ตาม ตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติชุดล่าสุดและถือเป็นชุดสุดท้ายที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือชุด 100 ปีงานวิจัยข้าวไทยกำหนดออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 แสตมป์ชุดนี้เป็นชนิดราคา 3 บาทเต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาทซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท

” ส่วนจะมีการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อีกหรือไม่นั้นต้องพิจารณาตามวโรกาสที่เหมาะสมต่อไป ” นายวิบูลย์ กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์