‘บิ๊กตู่’ห่วงค่าครองชีพแพง ‘สมคิด’สั่งตั้งทีมสอดส่องทั่วประเทศ

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ว่า กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ต้องจัดทำนโยบายเชิงรุกในการกำกับดูแลเรื่องค่าครองชีพประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญที่สุดของงานกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในต้องจัดระบบโครงสร้างภายในภูมิภาคและท้องถิ่น โดยตั้งผู้บริหารกระทรวง เช่น พาณิชย์จังหวัด ผู้ตรวจราชการ ให้มาเป็นหูเป็นตา เข้ามาดูแลและประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกสัปดาห์ เพื่อให้ดูแลประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น

“ต้องรายงานถึงสถานการณ์ราคาสินค้าและตลาด ดูต้นทุนสินค้า หากพบผิดปกติก็ต้องเอาจริงเอาจังในการกำกับดูแล ไม่ปล่อยปละละเลย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็ก นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลราคาสินค้าเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดราคาแพงจนกระทั่งชาวบ้านลำบาก” นายสมคิดกล่าว และว่า ในส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้พาณิชย์ภูมิภาคประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมทำงานเชิงรุกสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ด้านตลาดการค้าโลก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการตลาดการส่งออก โดยแบ่งตลาดการส่งออกเป็นภูมิภาค เช่น ภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล ยุโรป และแอฟริกา และทำการตั้งผู้บริหารระดับสูงที่เชี่ยวชาญช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อนการส่งออกให้เร็วขึ้น และจัดทำนโยบายเจาะตลาดที่เหมาะสมมากขึ้น จากปัจจุบันการส่งเสริมการส่งออกแบ่งเป็นตลาดหลัก เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ตลาดมีศักยภาพ เช่น อาเซียน จีน แอฟริกาใต้ และตลาดรอง เช่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟฟริกา และเครือรัฐเอกราช (ซีไอเอส)

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ ไทยกับจีนจะประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน (เจซี) ที่ประเทศจีน เพื่อสานต่อโครงการดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ จึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาลีบาบาของจีน พัฒนาผู้ประกอบการฐานรากให้มีความรู้และค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซในอนาคต โดยทางอาลีบาบาจะเข้ามาช่วยอบรมผู้ประกอบการไทย 1 แสนราย และพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ตอัพของไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องทำงานร่วมกับบริษัทหัวเหว่ย ของจีน นอกจากนี้ จะมีการประชุมสุดยอดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ที่เวียดนาม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือขยายการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์