ผาสุก ชี้ ถ้ารัฐบาลไม่ซื้อเรือดำน้ำ ใช้จ่ายชุ่ย “รัฐสวัสดิการ” ไทยเกิดแล้ว

ผาสุก ชี้ ถ้ารัฐบาลไม่ซื้อเรือดำน้ำ ใช้จ่ายชุ่ย “รัฐสวัสดิการ” ไทยเกิดแล้ว

รัฐสวัสดิการ – เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่าย WE FAIR จัดเสวนา “รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอไหน้า” โดยนางผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าปาฐกถาตอนหนึ่งว่า ในสังคมไทยคนจำนวนน้อยจำนวนหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้ทรัพย์สินอย่างรวดเร็วได้ในระยะเวลาอันสั้น ระหว่างปี 2549 – 2561 มูลค่าทรัพย์สินของเศรษฐี 40 คน เพิ่มขึ้น 8 เท่า ในรอบ 12 ปี การกระจุกตัวนี้ ทำให้ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น

แต่สิ่งที่ต้องการคือ สังคมเสมอภาค โดยไม่มีใครอยู่ใต้เส้นความยากจน หัวใจของรัฐสวัสดิการคือ รัฐบาลที่เก็บภาษีมีหน้าที่นำไปใช้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเรื่อง สุขภาพ การศึกษา การทำงาน บำนาญอย่างทั่วถึง ไม่ใช่ประชานิยม

นางผาสุก กล่าวว่า การสร้างรัฐสวัสดิการไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงมีความมุ่งมั่นปฏิรูประบบภาษี ปรับทัศนคติใหม่ เลิกอยู่กับระบบอุปถัมภ์ นี่จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องแข่งขันกันว่า จะสร้างรัฐสวัสดิการแบบไหน ถ้าเราไม่ซื้อเรือดำน้ำ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อุดช่องโหว่การทุจริตได้บางระดับ อุดช่องโหว่งเรื่องภาษี World Bank บอกว่า ไทยก็จะได้ภาษีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ของจีดีพี ระบบรัฐสวัสดิการไทยตอนนี้ ใช้เงินเพียงร้อยละ 10 ของจีดีพีเท่านั้น ทีดีอาร์ไอศึกษาว่า การจะทำรัฐสวัสดิการแบบ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน คนไทยจะมีเงินบำนาญเดือนละ 1,000 บาท เพียงเก็บภาษีเพิ่มได้ร้อยละ 2.5 ของจีดีพีต่อปีเท่านั้นเอง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์