สำรวจที่ทำกินใหม่ ยังไม่พบ ที่ดินเจ้าสัวทำการเกษตรเลี่ยงภาษี

สำรวจที่ทำกินใหม่ ยังไม่พบที่ดินเจ้าสัวทำการเกษตรเลี่ยงภาษี

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการบังคับใช้ภาษีที่ดินฉบับใหม่ในวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมานั้น กระทรวงเกษตรฯจึงได้ทำการสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใหม่อีกครั้งอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เจ้าของที่ดิน เจ้าสัวนำที่ดินที่ถือครองมาทำการเกษตรเพื่อเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ โดยจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ายังไม่มีผู้ใดเข้าข่ายกระทำความผิด และต่อจากนี้จะมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีผู้ใดกระทำความผิดหรือหลีกเลี่ยงความผิดได้ เนื่องจากหากมีเจ้าของที่ดินนำที่ดินเปล่ามาทำการเกษตรจนเกิดผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ จะส่งผลกระทบทำให้ราคาสินค้าเกษตรปรับลดลง และสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรตัวจริง

“เรื่องการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้มีเจ้าของที่ดินนำที่ดินเปล่ามาทำประโยชน์เพื่อเลี่ยงภาษีนั้น มองว่ายังไม่มีความกังวลจนถึงขั้นต้องหามาตรการมาป้องกัน เพราะจากที่มีการทำสำรวจครั้งใหม่ยังไม่พบผู้เข้าข่ายหรือผู้กระทำความผิดใด อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วจะมีการสำรวจที่ดินทำการเกษตรทุกปี เพื่อศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี รวมถึงยังเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรให้แม่นยำมากที่สุด ซึ่งต่อจากนี้ก็จะทำการสำรวจอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่เปิดโอกาสให้สามารถเลี่ยงภาษีที่ดินได้”