กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงาน

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านกิจการเพื่อสังคมและการสื่อความประจำปี

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่มปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการเพื่อสังคมและการสื่อความ ร่วมสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน กลุ่มปตท. พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 โดยศึกษาดูงานการดำเนินงานของ “ชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน” ในพื้นที่ชุมชนนาเหลืองใน อ.เวียงสา จ.น่าน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเสริมศักยภาพให้พนักงาน ในหัวข้อ “ปล่อย ปรับ เปลี่ยน 101” โดย ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และยังได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป อีกด้วย เมื่อวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา