เตือนคนไทยไปไต้หวัน อย่าพกเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้า ปรับสูงสุด 1 ล้าน!

กรมการค้าต่างประเทศเตือนคนไทยที่เดินทางไป ไต้หวัน ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์เข้าประเทศ หลังล่าสุดได้รับรายงานมีการลงโทษชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนแล้ว 113 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ถูกปรับคนละ 3 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน เผยสามารถปรับได้สูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมได้มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ (Statute for Prevention and Control of Infectious Animal Disease) ที่ไต้หวัน ได้เพิ่มโทษปรับจากเดิม 3,000–15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

เพิ่มเป็น 10,000–1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยมีสถิติล่าสุดที่รายงานโดยสภาไต้หวัน (วันที่ 14-26 ธ.ค.2561) พบว่ามีชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวแล้วจำนวน 113 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 4 ราย ซึ่งถูกเสียค่าปรับคนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

“ขอเตือนคนไทยที่เดินทางเข้าไต้หวัน งดการพกพาเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวันในทุกรูปแบบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของสัตว์โดยเฉพาะส่วนประกอบของสุกร และขอให้สำแดงสิ่งของที่พกพามาด้วยต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืชก่อนเข้าไต้หวัน รวมทั้งแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ไต้หวันให้ระมัดระวังการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางอินเตอร์เน็ตด้วย” คุณอดุลย์ กล่าว

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว ได้ควบคุมการลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ทุกชนิด (เนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ไขมัน โลหิต หนัง ขน เขา เอ็น กีบเท้า น้ำนม ไข่ น้ำเชื้อ และตัวอ่อน) ที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในสัตว์เข้าไต้หวัน

โดยเฉพาะจากพื้นที่เขตระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : AFS) และในเขตพื้นที่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth Disease) และไข้หวัดนก (High Pathogenicity Avian Influenza : HPAI)

โดยโทษปรับต่อผู้ลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ทุกชนิดที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในสัตว์ตามกรณี มีดังนี้ (1) ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เคยปรากฏโรคอหิวาต์แอฟริกา (AFS) (2) ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เคยปรากฏโรค AFS ในสุกร (3) ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เป็นเขตระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยและโรคไข้หวัดนก (HPAI) และ (4) ลักลอบนำเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น

สำหรับสถิติการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ไปไต้หวันในช่วงเดือนมกราคม–ธันวาคม 2561 พบว่ามีการส่งออกรวม 8.28 ตัน เพิ่มขึ้น 237.13% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 700,000 บาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์