กทม.อากาศดีขึ้น ค่า ฝุ่นพิษ ลดลงเกือบทุกพื้นที่ จับตาพรุ่งนี้แนวโน้มฝุ่นเพิ่ม

คพ.เผยค่า ฝุ่นพิษ กทม.ปริมณฑล ลดลงจากเมื่อวานนี้เกือบทุกพื้นที่ พร้อมใช้มาตรการลดฝุ่นละอองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง คาดพรุ่งนี้ค่า ฝุ่นพิษ มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ฝุ่นพิษ / เมื่อวันที่ 7 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ มีค่าฝุ่นละอองที่ 12-38 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะทั้งหมด 20 ชุด รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 602 ราย แบ่งเป็น รถใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 377 ราย รถเล็กตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 225 ราย

2. กทม.ร่วมกับโรงเรียนการบินกรุงเทพจัดเครื่องบินเล็ก โปรยละอองน้ำบริเวณเขตบางขุนเทียน รวม 6 เที่ยวบิน พร้อมดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 3. กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม.ทุกวัน

คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของคพ. ในวันที่ 8 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้