เผยภาพภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้องโถงเก็บอัฐิทหารหลายพันนาย พลีชีพในสงคราม

เผยภาพภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้องโถงเก็บอัฐิทหารหลายพันนาย พลีชีพในสงคราม

วันที่ 3 ก.พ. ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตในการปกป้องและรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของชาติมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา อย่างพร้อมเพรียง ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยในวันนี้เป็นวันเดียวที่กระถางคบเพลิงจะถูกจุดด้วยไฟจริงๆ ทั้ง 4 ด้านในรอบ 1 ปี เพื่อสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผ่านศึก

โดยในวันนี้ ยังเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้สักการะดวงวิญญาณของทหารผ่านศึก โดยภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นห้องโถง มีกล่องบรรจุอัฐิของเหล่าทหารที่สละชีพ ในสงครามต่างๆ หลายพันนาย อาทิ สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ฯลฯ