ค่า “ฝุ่นพิษ” ลดลงเรื่อยๆ 4 กุมภาฯ บินพ่นละอองน้ำอีกรอบย่านแสมดำ-พระราม 2

เวลา 15.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณลดลงจากช่วงเช้า และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นบริเวณสำนักงานเขตบางเขน และเขตคลองเตย เวลา 12.00 น. ที่ตรวจวัดได้ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีเหลือง เขียว และฟ้า เกือบทุกพื้นที่ โดยมีพื้นที่สีเขียว จำนวน 12 เขต สีเหลือง 10 เขต และ สีส้ม 2 เขต คือ เขตบางเขน และ เขตคลองเตย

ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดและคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 13.00 น. พบว่า ลมใกล้ผิวดินมีกำลังอ่อนลง และคาดการณ์ว่าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ลมจะเริ่มแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดรถควันดำ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ กทม.สนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดควันดำให้ บก.จร.ใช้ในการตั้งด่านตรวจควันดำ
นอกจากนี้ ตลอดทั้งคืนตั้งแต่เวลา 21.00 – 23.00 น. กทม.ร่วมกับทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน สานักสิ่งแวดล้อม จัดล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 โดยเริ่มปล่อยแถวบริเวณลานห้างแม็คโครซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางบอน เขตบางบอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการปฏิบัติการบินบรรเทาฝุ่น PM2.5 วันที่สอง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.ด้วยเครื่องบิน Cessna 172 จำนวน 11 เที่ยวบิน ในเส้นทางการบินโปรยละอองน้ำบริเวณเขตบางแค เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 40-50 ส่วนแนวทางการปฏิบัติงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ใช้เครื่องบิน Cessna 172 จำนวน 8-9 เที่ยวบิน เบื้่องต้นเข้าพื้นที่เป้าหมายรอบๆ ถนนพระราม 2 และแสมดำ ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่อีกครั้ง