ก.มหาดไทย เข้มแก้ฝุ่นพิษ สั่งข้าราชการ งดใช้รถดีเซลมาทำงาน ใช้รถสาธารณะแทน!

ก.มหาดไทย เข้มแก้ฝุ่นพิษ สั่งข้าราชการ งดใช้รถดีเซลมาทำงาน ใช้รถสาธารณะแทน!

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พาหนะเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถส่วนบุคคล

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้กำชับและสั่งการให้แก้ปัญหา โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการซึ่งมีที่ตั้งในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และได้ออกมาตรการและรณรงค์ให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติ

ทั้งนี้ ขอให้งดการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานราชการในกระทรวงที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและ แจ้งบุคลากรในสังกัด งดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ โดยให้เปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน หรือการเดินทางแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน 1 คันหลายคน (Car Pool)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่กทม.และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นPM 2.5 ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยการงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดความหนาแน่นของสภาพการจราจรและปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนน และสำหรับในระยะยาวนั้น ให้หันมาใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดตรงร่วมกัน