ม.ธรรมศาสตร์ ทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม เฟซบุ๊กเพจ FPH Thammasat’s Post ได้โพสต์ข้อความ และคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5 โดยหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ทั้งหน้ากากอนามัย N95, หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น, หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น, หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 1 แผ่นพับครึ่ง, หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น, หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 1 แผ่นพับครึ่ง และหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง

หมายเหตุ จะเห็นได้ว่าการทดสอบหน้ากากอนามัย 1 ชั้น และกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นลดลง คาดว่าน่าจะเกิดจากความหนาของกระดาษทิชชู หน้ากาก และใบหน้า อาจจะส่งผลให้ฝุ่นสามารถเข้าสู่หน้ากากได้ง่ายกว่า และที่สำคัญคุณภาพของกระดาษทิชชูที่ใช้ ก็มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองฝุ่นด้วย