′สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ′ แท็กซี่กระบี่บริการรับส่งฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ ของสหกรณ์บริการรถยนต์และบริการธุรกิจกระบี่ จำกัด จำนวน 24 คัน ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ประชาชน นักท่องเที่ยว จากสนามบินกระบี่ยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 20.00 น. หรือเที่ยวบินไฟลต์สุดท้ายที่ลงจอดที่สนามบินกระบี่ เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

นายนาคิน เพ็ชรสูตร ประธานสหกรณ์บริการรถยนต์และบริการธุรกิจกระบี่จำกัด เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยในการพัฒนาชนบทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีโครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริหลายโครงการ แต่ละโครงการมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ และจะต้องมีสหกรณ์เข้าไป เป็นงานส่วนหนึ่งของโครงการ จนประสบความสำเร็จ สมาชิกสหกรณ์บริการรถยนต์และบริการธุรกิจกระบี่ จำกัด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ที่มา  มติชนออนไลน์