นักวิชาการซัดหน่วยงานรัฐ ไม่แก้ปัญหาฝุ่นพิษ จี้ประกาศเขตควบคุมได้แล้ว จะรออะไร

นักวิชาการซัดหน่วยงานรัฐ ไม่แก้ปัญหาฝุ่นพิษ จี้ประกาศเขตควบคุมได้แล้ว จะรออะไร

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงกรณีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ทำงานให้ประชาชนต้องจริงใจ อย่าแค่รอเวลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีค่าฝุ่น 2.5 สูงถึง 120 มค./ลบ.ม. ไปแล้ว และมีค่าสูงอย่างนี้มาหลายวันต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก ควรต้องประกาศใช้กฎหมายควบคุมพื้นที่ได้แล้ว

นายสนธิ กล่าวต่อว่า หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กรมอนามัยซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านสุขภาพเป็นหลัก แทนทีจะเป็นหัวหอกเรียกร้องแทนประชาชนกลับเงียบเป็นเป่าสาก กรมควบคุมมลพิษในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอว่าถ้าฝุ่นเกิน 75 มคก./ลบ.ม.

จะให้จังหวัดใช้กฎหมายควบคุมพื้นที่ถึงวันนี้ก็เงียบเช่นกัน ทุกวันนี้ปล่อยให้จังหวัดล้างถนน พ่นน้ำไปตามลำพัง ส่วนสาเหตุหลักของพื้นที่นี้คือก่อสร้างทางหลวง มีรถยนต์ที่ปล่อยควันดำออกมา เนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ที่ปล่อยควันออกสู่อากาศมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลางคืน

อีกทั้งการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งทั้งเผาไร่อ้อย ขยะ ไร่นาทั้งในและรอบๆ พื้นที่ ซึ่งควรจะประกาศเขตควบคุมเหตุรำคาญ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2561 หรือใช้มาตรา 9 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สั่งการได้แล้ว ตรวจทุกแหล่งกำเนิด สั่งห้ามและตรวจจับตามกฎหมายอย่างเข้มงวด จะรออะไร

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์