พาณิชย์เผยโดรนมีแนวโน้มถูกนำไปใช้ในหลายธุรกิจ แนะผู้ประกอบการใช้ประโยชน์

พาณิชย์เผยโดรนมีแนวโน้มถูกนำไปใช้ในหลายธุรกิจ แนะผู้ประกอบการใช้ประโยชน์

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า Drone (โดรน) หรือ อากาศยานไร้คนขับ เป็นโอกาสของธุรกิจยุคใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจได้หลายมิติ โดยเฉพาะ ธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น การถ่ายรูป/วิดิทัศน์ ธุรกิจโลจิสติกส์ อาทิ การขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับธุรกิจอีคอมเมริ์ส ธุรกิจเกษตร อาทิ การฉีดพ่นปุ๋ย/ยากำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้ รวมทั้ง ใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและสภาพดิน

อย่างไรก็ตาม การใช้โดรน ข้างต้น ต้องมีมาตรการไม่ให้กระทบสิทธิส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลได้โดยง่าย ดังนั้น ธุรกิจและผู้ใช้งานจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไข ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

โดยสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการลงทะเบียนผู้บังคับโดนรน (ใบขับขี่) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเครื่อง โดรนและขอใช้ความถี่ที่กำหนด (ใบทะเบียนพาหนะ) นอกจากนี้ การใช้โดรนต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนใช้งานด้วย

“ตัวอย่างพัฒนาการของโดรน ระดับโลกเช่น JD Group สามารถบรรทุกสินค้าหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม บินได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร รองรับการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึง สำหรับ Alibaba อยู่ระหว่างศึกษาและทดลองผลิต Drone ให้บินได้ไกลถึง 1,500 กิโลเมตร เพื่อการขนส่งระยะไกลข้ามมณฑล นอกจากนี้ บริษัท DJI ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรน ชั้นนำของโลก ได้นำเสนอรูปแบบการใช้โดรน กับการเกษตร โดยใช้พ่นสารเคมี สามารถบรรทุกของเหลวได้สูงสุด 10 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ 3-4 ไร่ ใช้เวลาเพียง 10 นาที ประหยัดเวลาและแรงงานมนุษย์ถึง 40-60 เท่า บินได้นานเกือบครึ่งชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก) ” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสำรวจและคำนวณพื้นที่ สามารถวาดแผนที่ดิจิทัลของพื้นที่เกษตรได้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจไทยให้ศึกษาทดลองนำโดรนไปใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจยุคใหม่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่ต่อ

ปัจจุบัน โดรนในโลกมีประมาณ 3 ล้านเครื่อง 75% ผลิตที่ประเทศจีน โดยเฉพาะ เมืองเสินเจิ้น ที่เป็นทั้งแหล่งผลิต การวิจัยพัฒนา การสัมมนาระดับโลก ทั้งนี้ โดรนในโลก มีการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศต่างๆ อาทิ Amazon ของอเมริกา Alibaba และ JD Group ของจีน จึงนับว่า โดรนเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่สำคัญระดับโลกของเทคโนโลยีและธุรกิจยุคใหม่