เกษตรฯยัน ไก่โครงการรัฐ มีตลาดรองรับ อาจขาดประสบการณ์ ไก่หิวจิกไส้กินกันเอง

เกษตรฯยัน ไก่โครงการรัฐ มีตลาดรองรับ อาจขาดประสบการณ์ ไก่หิวจิกไส้กินกันเอง

ไก่โครงการรัฐ / จากกรณี กลุ่มการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ชุมชนหันคา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้รับงบประมาณ 120,800 บาท

โดยลงทุนเลี้ยงไก่พื้นเมืองหวังขายได้เงินแสน แต่เมื่อไก่โตขึ้นพบว่าเป็นไก่ไทย 3 สายเลือด ทำให้ตลาดไม่รับซื้อ ต้องยื้อเลี้ยงมาเป็นเวลา 5 เดือน จนหมดทุนแถมต้องกู้ยืมเงินมาซื้ออาหารไก่

พร้อมนำหยวกกล้วยหั่นให้ไก่กว่า 700 ตัวกินประทังชีวิต ไก่บางตัวหิวโหยถึงขั้นจิกกันจนตายแล้วจกไส้กิน วอนผู้สนใจช่วยซื้อไก่ของกลุ่มเกษตรกรฯชุมชนหันคา เพื่อช่วยเหลือลดภาระหนี้สินที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันนั้น

ขอเวลาตรวจสอบ ‘ไก่’ จิกกันเอง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่า โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของเกษตรจังหวัดชัยนาท จาการประสานเกษตรอำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการเลี้ยงไก่ดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐทั้งหมดมีมากกว่า 9 พันโครงการ ปกติก่อนดำเนินโครงการต้องมีกรรมการชุมชนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แล้วจึงให้ทุนไปดำเนินการและเกษตรกรต้องมีการต่อยอด

ที่สำคัญโครงการนี้ดำเนินการภายใต้ตลาดนำการผลิต หากทำตามขั้นตอนจะต้องไม่มีปัญหา จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สอบถามให้ชัดเจนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุที่ชัดเจนของโครงการว่าทำไมไม่มีตลาดรับซื้อ ทำไมเกษตรกรถึงเลี้ยงไก่แบบไม่มีสุขอนามัย เลี้ยงแออัด

นายสำราญ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประสบปัญหาดำเนินการเลี้ยงไก่ตามโครงการของรัฐ ขาดประสบการณ์การบริหารจัดการดำเนินการในโรงเรือน การตลาด การดูแลสุขภาพสัตว์ การให้อาหารเป็นเหตุให้ประสบปัญหาตามมา

คนเลี้ยงไก่อยากหมดภาระ

ด้านนายไพศิลป์ พรมมา ประธานกลุ่มการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ชุมชนหันคา กล่าวว่า หลังจากเป็นข่าวแล้วมีผู้ค้าไก่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ขอซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งจากจังหวัดสุโขทัย สุพรรณบุรี พัทลุง บางรายมีการขอต่อรองราคา และจะขอเข้ามาดูไก่ก่อนตัดสินใจ บางรายกดราคาให้ต่ำมากก็ไม่ตกลง รู้สึกดีใจที่กำลังจะขายได้แล้ว มองเห็นช่องทางที่จะขายแล้ว อยากให้พ้นภาระเสียที

วันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา และปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เข้ามาดูแล พร้อมนำวิตามิน และยาฆ่าเชื้อสำหรับไก่มามอบให้ด้วยและให้คำแนะนำการใช้ อย่างถูกวิธี รวมทั้งการดูแลพัฒนาให้เป็น ฟาร์มมาตรฐาน ยอมรับว่าทางกลุ่มไม่มีประสบการณ์ ที่ผ่านมาเลี้ยงผิดวิธี ไก่จึงไม่ค่อยโต เมื่อได้รับคำแนะนำแล้วจะได้มีการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

หากขายไก่ชุดนี้หมดแล้วจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อยอดเลี้ยงไก่ต่อ โดยมีฟาร์มไก่ที่อยู่ในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ พร้อมหาตลาดให้ การเลี้ยงไก่ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้

อย่างไรก็ตามยังกังวลเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจโทรศัพท์เข้ามาเพื่อหลอกลวง เพราะมีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและแจ้งความจำนงที่จะซื้อเป็นจำนวนมาก แต่บางรายเมื่อถามกลับไปไม่ยอมบอกที่อยู่ ซึ่งต้องระมัดระวัง

อธิบดีปศุสัตว์สั่งเพิ่มทักษะ

ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ สร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการอบรมการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท ช่องทางการตลาด การทำบัญชีครัวเรือนแยกประเภท

รวมถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ และแหล่งตลาดผู้ซื้อ-ผู้ขาย ให้แก่เกษตรกรสามารถยืนด้วยตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในโครงการของรัฐเป็นโครงการที่เพิ่ม ช่องทางในการสร้างรายได้ แต่เกษตรกรต้องนำหลักการและวิธีการดูแลมาประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง จึงจะสามารถปลดหนี้ และสร้างรายได้แก่ตนเองอย่างยั่งยืน