จากห้วงดวงใจ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาลัยในหลวง สร้างงานศิลปะถวายยิ่งใหญ่ก้องโลก(คลิป)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 ไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์ด้านการปกครองและนักพัฒนาประเทศที่ดีแล้ว แต่ยังมีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินต่างๆ ของประเทศ รวมถึงอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จนทำให้กลายเป็นศิลปินแห่งชาติและก่อสร้างวัดร่องขุ่นจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก หลังเคยรับใช้ถวายงานด้านศิลปะแทบเบื้องพระยุคลบาท

โดยอาจารย์เฉลิมชัยเล่าว่า เขาเองเป็นคนชอบและรักพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่เกิด ท่านทำงานไปหลายที่รวมทั้งมา จ.เชียงราย มาช่วยชาวไทยภูเขาและด้านอื่นๆ จนมาเรียนวาดรูปจึงได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนชอบวาดรูปและทรงมีพระอัจฉริยภาพมาก จึงปรารถนาตั้งแต่สมัยเรียนเพาะช่างว่าวันหนึ่งจะขอมีโอกาสถวายงานด้านศิลปะรับใช้พระเจ้าอยู่หัวให้ได้ จึงตั้งใจศึกษางานศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง กระทั่งจบศิลปากรเรียบร้อย อาจารย์ที่สอนซึ่งเคยเข้าเฝ้าฯพระเจ้าอยู่หัวมาก่อน พระองค์เคยรับสั่งว่างานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์นั้นไม่มี ไม่ว่าจะภาพวาด สถาปัตยกรรมหรืองานปฏิมากรรมลอกมาจากรัชกาลอื่นหมด จึงตั้งใจที่จะสร้างศิลปะงานสมัยใหม่ที่ไม่ลอกรัชกาลใด จึงเลือกเรียนวิชาศิลปะไทย เพื่อที่จะสร้างงานศิลปะไทยให้มาเป็นศิลปะสมัยใหม่ยุคของพระองค์ท่าน จึงอุทิศตัวเองเดินทางไปวัดพุทธประทีป ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยร่วมกับรุ่นน้องคนหนึ่งวาดรูปศิลปะสมัยให้ท่านซึ่งใช้เวลาถึง 4 ปี หลังจากกลับมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์หนังสือพระมหาชนก ได้รวบรวมงานจิตรกรรมที่เรียกว่างานศิลปประจำรัชกาลที่ 9 จากศิลปินทั้งหมด 8 ท่าน ตนจึงได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์และได้ทำตอนที่ดีที่สุดคือตอนที่พระมหาชนกออกเรือแล้วเรือแตก ว่ายน้ำ 7 วัน 7 คืน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของพระมหาชนก

อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวทั้งน้ำตาด้วยว่า การที่มีโอกาสถวายงานพระมหาชนกนั้นจึงทำให้ตนได้ล่วงรู้หลายอย่าง เห็นพระองค์ตรวจงานที่มีจำนวนมากอย่างละเอียด ตนได้ถวายงานแทบเบื้องยุคลบาทจับรูปทีละชิ้นให้พระองค์ทรงวินิจฉัยให้พวกเราฟัง ทำให้ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดและทุ่มเทกับงานทุกอย่าง จากนั้นมาตนจึงยอมถวายชีวิตตัวเอง ตั้งใจว่าเสร็จมหาชนกจะกลับบ้านมาสร้างและทุ่มเทสร้างงานศิลปะสมัยใหม่ประจำรัชกาลของท่านให้ยิ่งใหญ่ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์จนทำให้เกิดวัดร่องขุ่น ซึ่งจะสร้างให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ศิลปะสมัยพระองค์ท่านและจะทำไปจนวันตาย

ที่มา : มติชนออนไลน์