กรมควบคุมมลพิษ เผย 11 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐาน แต่ลดลง เช้านี้ลมแรง

กรมควบคุมมลพิษ เผย 11 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐาน แต่ลดลง เช้านี้ลมแรง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. กรมควบคุมมลพิษ ได้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จากสภาพอุตุนิยมวิทยา ที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรงขึ้น ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในวันนี้ 24 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 11 พื้นที่ โดยพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 6 สถานี พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี

คาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ 24 ม.ค. 62 จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของอากาศจะดี ลมพัดน้อยลง” อาจทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่ง
คพ.อยู่ระหว่างนำเสนอมาตรการที่เข้มงวด ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยมีแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอ กก.คพ. ในวันที่ 24 ม.ค. 62 ให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป