จัดระเบียบร้านอาหารชายหาดหัวหิน ผู้ประกอบการต้องหยุดให้บริการทุกวันพุธ

จัดระเบียบชายหาดหัวหิน สั่งผู้ประกอบการร้านอาหารต้องหยุดให้บริการทุกวันพุธของเดือน เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน และทำความสะอาดร่วมกัน หลังเทศบาลไม่อนุญาตหลังยื่นขอผ่อนผัน

หาดหัวหิน / เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเชิญผู้ประกอบการค้าร้านค้าชายหาดหัวหิน กลุ่มคนรักษ์ทะเลหัวหิน หลังจากทำหนังสือขอผ่อนผันเปิดร้านค้าขายวันพุธในเดือนก.พ.2562

โดยประชุมร่วมกับปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฝ่ายนิติกร และเจ้าหน้าที่ทหาร มีข้อสรุปว่าไม่สามารถอนุญาตได้ หลังจากคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินประกอบด้วยเทศบาลเมืองหัวหิน ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าบนชายหาดหัวหินจำนวน 22 ราย ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวดอน เขาตะเกียบ ม้าชายหาดหัวหิน ไคท์เซิร์ฟ ต้องหยุดประกอบกิจการทุกวันพุธของเดือน เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน และพัฒนาทำความสะอาดชายหาดร่วมกัน

สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่อนผัน ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบบันทึกข้อตกลงที่ได้ร่วมทำกันไว้ ดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการจัดระเบียบไม่สามารถอนุญาตให้ได้ และได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว