ไข้หวัดระบาด! สาธิตจุฬาฯ ประกาศปิดโรงเรียน 3 วัน หลังพบนักเรียนป่วยเพิ่ม

สาธิตจุฬาฯ ประกาศปิดโรงเรียน 3 วัน หลังพบนักเรียนป่วยเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อตกลง หากพบบุตรหลานป่วยให้หยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเชื้อต่อผู้อื่น

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊กของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อ Chulalongkorn University ได้ประกาศของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง ประกาศหยุดเรียน โดยระบุว่า จากรายงานสถานการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ของหน่วยอนามัยโรงเรียน พบว่านักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จึงได้ปรึกษากับสาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และได้รับข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการปิดเรียน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอประกาศให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ม.ค. 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ทำความสะอาดห้องเรียน วัสุดอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ