กสอ.ขยายสินเชื่อฟู้ดทรัก วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท เพิ่มเครือข่ายทั่วปท.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนได้มีมติออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย ในด้านการขยายฐานลูกค้าใหม่ คือ ร้านอาหารบนรถเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัก) จากเดิมเน้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังอนุมัติขยายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มฟู้ดทรัก เป็น 1 ล้านบาทต่อราย จากเดิม 1 แสนบาทต่อราย วงเงินเท่ากับกลุ่มเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ซึ่งปัจจุบันมีฟู้ดทรัก ภายใต้การดูแลของกสอ.ประมาณ 1,800 ราย กระจายในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,350 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 70% และต่างจังหวัด 30%

“จากการสำรวจต้นทุนฟู้ดทรัก พบว่า มีความต้องการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าปรับปรุง ต่อเติมรถตั้งแต่ 500,000-700,000 บาท กรรมการเงินทุนฯจึงเห็นชอบขยายวงเงิน มีเงื่อนไข คือ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการกับ กสอ. ในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างโอกาสในธุรกิจฟู้ดทรัก การถ่ายทอดประสบการณ์ มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบจากกรมฯ อาทิ หนังสือรับรอง วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร” นายกอบชัย กล่าว

นายกอบชัย กล่าวว่า ปี 2562 กสอ.ยังมีแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มฟู้ด ทรัก โดยการรักษาฐานกลุ่มฟู้ดทรักเดิมให้เข้มแข็ง ได้แก่ กทม. และเชียงใหม่ การขยายผลสู่จังหวัดหัวเมืองอื่นๆ ได้แก่ นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก อุดรธานี และภูเก็ต การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจของตลาดต้นแบบ การสร้างความร่วมมือแพลตฟอร์ม สมาร์ท 4 พร้อมประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับจังหวัด เพื่อเตรียมแผนการทำ ฟู้ดทรัก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงสู่ตลาดลาวและกัมพูชาต่อไป

นายกอบชัย กล่าวว่า สำหรับเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันมีวงเงินอยู่ที่ 270 ล้านบาท อนุมัติให้กลุ่มเอสเอ็มอีและวิสาหกิจแล้วประมาณ 20 ล้านบาท และมีจำนวนการขอสินเชื่อรอการอนุมัติประมาณ 70-80 ล้านบาท คาดว่าจากความสนใจของผู้ประกอบการทุกกลุ่มวงเงินที่มีจะหมดลงในเร็วๆ นี้ ซึ่งจากวงเงินไม่พอจะทำเรื่องขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางต่อไป มั่นใจสินเชื่อนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ของไทยจำนวนมากตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำชับให้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม