สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 5 ล้านบาท สมทบศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลัง รพ.หาดใหญ่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 5 ล้านบาท สมทบศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลัง รพ.หาดใหญ่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญแก่ราษฎรที่ป่วยด้วยโรคเส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับ ที่พบมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ควรได้รับการรักษาโดยตรง ต่อเนื่อง และครบวงจร

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 5,000,000 บาท ไปมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเชิญไปสมทบการก่อตั้งศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Unit)

เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพและออกจากโรงพยาบาลได้ ตลอดจนการติดตามผลในระยะยาว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จะได้มีสถานพยาบาลเฉพาะทางอีกหนึ่งทางเลือกในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ทันเวลา ครอบคลุม และครบวงจร

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางวิมล พุทธมา อายุ 77 ปี ชาว จ.สงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังเดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 ม.ค. แล้วเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้