“ธนบัตรตัวอย่าง” ของรัชกาลที่ 9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก siamcoin.com ได้โพสต์เรื่องธนบัตรตัวอย่างหายากของรัชกาลที่๙ ว่า ก่อนที่จะพิมพ์ธนบัตร ทางโรงพิมพ์ผู้ผลิตจะต้อง นำแบบธนบัตรที่ได้ออกแบบไว้ ผลิตขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ คณะกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจตรวจสอบ ขั้นสุดท้ายก่อนการผลิตจริง ซึ่งธนบัตรตัวอย่างเหล่านี้ มีจำนวนน้อย และเป็นที่ต้องการของนักสะสมมาก

ทำให้ราคาของธนบัตรตัวอย่าง มีราคาสูงมากถ้าเทียบกับธนบัตรที่พิมพ์ออกมาแบบ ปกติ ข้อสังเกตคือ ธนบัตรเหล่านี้ อาจจะไม่มีลายเซ็นต์ของรัฐมนตรี หรือ ผู้ว่าการธนาคาร แต่บางแบบก็มี ตัวเลขอาจจะมี หรือ ไม่มีก็ได้

จะพบว่ามี อักษรพิมพ์คาดทับ “Specimen” “ตัวอย่าง” หรือ คำอื่นๆ ที่มีความหมายแบบเดียวกัน

ธนบัตรชุดนี้ มีการประมูลโดย Stacksbowers จบราคาที่ ราวๆ 125,000 บาท

14766055421476605777l

14766055421476605822l

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ