Topica สตาร์ทอัพ E-learning ขยายธุรกิจในตลาดการศึกษา E-learning ในอาเซียน

Topica สตาร์ทอัพ E-learning ขยายธุรกิจในตลาดการศึกษา E-learning ในอาเซียน

ดร.ทรูแมน ฟาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Topica Edtech Group กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพด้านธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษาอันดับหนึ่งของอาเซียน ที่ให้บริการทั้งคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเจ้าของภาษา และแหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นกว่า 2,000 คอร์ส เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการระดมทุนรอบใหม่ มูลค่าถึง 50 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐจากกลุ่มทุน Northstar ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายธุรกิจในตลาดการศึกษา E-learning ในอาเซียนที่รวมถึงในประเทศไทย

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดในธุรกิจการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ทาง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ โดย Topica ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเนื้อหา การออกแบบการสอน ระบบซอฟท์แวร์ รวมไปถึงกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายคือ คนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะที่สามารถไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจากการระดมทุนครั้งใหม่นี้ทำให้มีแนวโน้มที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจได้อย่างมหาศาล เช่น นำไปสู่การเพิ่มจำนวนวิศวกรไอที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา AI และรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ Topica ยังได้คัดสรรผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากโลกธุรกิจเข้ามาให้ความรู้ เพื่อสื่อสารทักษะชีวิตจริงในทุกหลักสูตร รวมถึง การนำอาจารย์เจ้าของภาษาจากทั้ง ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เข้ามาสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้เลย ทั้งยังใช้  AI เป็นตัวขับเคลื่อนแอพพลิเคชั่นอีกด้วย

Topica ได้เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2558 โดยเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และถือเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ให้บริการคอร์สเรียนจำนวนหลายพันคอร์ส เกี่ยวกับการศึกษาทุกด้าน เช่น ไอที ธุรกิจเริ่มต้น พัฒนาบุคคล การตลาด ออกแบบ การเลี้ยงลูก เป็นต้น

อนึ่ง Topica มีมูลค่าทางการตลาดและขนาดของบริษัทใหญ่กว่า 5 ถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ทั้งในส่วนของเงินลงทุนและผลกำไรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ยังมีบริษัทสตาร์ทอัพมากมายที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และนำเทคโนโลยีที่สามารถเขย่าวงการ และสร้างผลเชิงบวกให้กับผู้บริโภค ที่สามารถเข้ามาแทนที่ Topica ได้ตลอดเวลา และในระดับโลกก็ยังมีบริษัทที่คล้ายคลึงกันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามบริษัทเหล่านี้กลับมองว่า Topica เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อการจัดจำหน่ายเช่นกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ Topica ให้ความสำคัญสูงสุดก็คือ การพัฒนาผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่หลายหลากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Topica ได้มีโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารที่ชื่อ 22CEOs โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหาร โดยผู้สมัครจะสามารถเรียนรู้การทำงานในสิ่งแวดล้อม Start Up ในหลายประเทศ พร้อมตำแหน่งงานที่หลากหลาย หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ topi.ca/22ceoapply2