อย่าลืมไปรับ!! ปั๊มพีที แจกหน้ากาก N95 15,000 ชิ้น หลายเขตพื้นที่ กทม.

อย่าลืมไปรับ!! ปั๊มพีที แจกหน้ากาก N95!! 15,000 ชิ้น หลายเขตพื้นที่ กทม.

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ บอสใหญ่แห่ง PTG ขอมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน ในภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแจกหน้ากาก N95 คาร์บอน ดับเบิ้ลวาล์ว แก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันพีที ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 15,000 ชิ้น อย่าลืมไปรับหน้ากาก เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับ !!