กษัตริย์จิกมี-ราชินี “ทรงให้ “ดร.อาทิตย์”เข้าเฝ้าใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ได้เผยแพร่รูปภาพ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชินีพร้อมพระโอรส เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ และทรงพระเมตตาพระราชทานพระพิฆเณศ ให้กับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับสมเด็จพระราชาธิบดี (เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นเจ้าชายมกุฎราชกุมาร) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบทุนการศึกษาแก่รัฐบาลภูฏาน ในวโรกาสที่พระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ขึ้นครองราชย์ ให้กับสำนักงาน ก.พ. ภูฏาน ในความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเวลา 10 ปี

 

ที่มา มติชน