จะค้าขายกับบิ๊กซี ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องทำอย่างไร ?

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทในกลุ่มบีเจซี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “Big C Big Success ธุรกิจไทย โตไปด้วยกัน (Big C SME Matching Day 2017)” เป็นครั้งแรก หลังจากได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 5 กรมหลักของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยที่มีสินค้า มีความฝันและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับบิ๊กซี โดยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า ทางบิ๊กซี มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นซึ่งการเป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกเคียงคู่สังคมไทย และตระหนักถึงความสำคัญของเอสเอ็มอี ที่เป็นแรงผลักให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

บิ๊กซีจึงจัดโครงการ SME Matching ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกัน ช่วยแก้ปัญหาหลักของผู้ประกอบการไทย ที่ส่วนใหญ่จะขายอยู่ในตลาดเดิมๆ และยังขาดโอกาสในการเข้าถึงช่องทางศักยภาพที่จะช่วยกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 1000 ราย”

การจัดงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 โดยได้จัดให้ผู้ประกอบการได้พบปะ นำเสนอสินค้า รวมถึงออกบู๊ธภายในงาน และยังมีโอกาสได้พบนวัตกรรม ที่บิ๊กซี สาขารังสิต 2 (โซนอคาเดมี) และมอบสิทธิพิเศษให้ SMEs ไทย ด้วยการยกเว้นค่าแรกเข้าที่บิ๊กซี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) และโครงการ Big C Big Success ธุรกิจไทย โตไปด้วยกัน ในครั้งนี้จะขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้ได้มีโอกาสเข้ามานำเสนอสินค้าไปตลอดทั้งปี 2560 นี้

คุณวิชัย เบญญาดิลก ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทบีเจซี กล่าวเสริมว่า  ปัจจุบันบิ๊กซีส่งเสริมคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 100 ราย โดยเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 500 รายการ และยังมีการเพิ่มปริมาณสินค้าเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร และรวมถึงกลุ่มขนมขบเคี้ยว สินค้าของฝากที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ซึ่งการเข้ามาเป็นคู่ค้ากับเรานั้น ไม่เพียงแต่จะมีช่องทางการขายที่บิ๊กซีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทในเครือบีเจซีอีกด้วย

ด้าน คุณพิริยะ กมลเดชเดชา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหารสด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นครัวของโลก มีสินค้าอาหารสดหลายอย่างที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดการสนับสนุน บิ๊กซีจึงอยากสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการค้าที่มากขึ้นและไม่ถูกเอาเปรียบ อีกทั้งบิ๊กซีเองยังต้องการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าอาหารสด และสนับสนุนคู่ค้าและเกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้ารายย่อย

โดยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยากจะเข้าร่วมทำการค้ากับบิ๊กซี จะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพดี และพร้อมพอสมควรที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในบิ๊กซี รวมถึงกำลังการผลิตที่เพียงพอด้วย ได้รับมาตรฐาน อย.รับรอง หรือมาตรฐานอื่นที่การันตีคุณภาพของสินค้า เพราะบิ๊กซี มีการคัดเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ราคาคุ้มค่าและดึงดูดลูกค้า ผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ รักในธุรกิจค้าปลีก และอยากจะเติบโตคู่กับบิ๊กซี ซึ่งการเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบิ๊กซียังทำให้ผู้บริโภคได้มั่นใจมากขึ้นกับคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

หากผู้ประกอบการ ท่านใดสนใจ ก็สามารถเข้ามาติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บิ๊กซี ทุกสาขา