5 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าอยากขอ ขึ้นเงินเดือน ให้ได้ใจเจ้านายและได้เงินเพิ่ม!

5 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าอยากขอ ขึ้นเงินเดือน ให้ได้ใจเจ้านายและได้เงินเพิ่มตามหวัง!

หลายคนเมื่อทำงานไปสักพัก ก็อยากเลื่อนขั้นหรืออยากได้เงินมากกว่าเดิม ซึ่ง การขอขึ้นเงินเดือน ก็เป็นสิ่งที่หลายคนคิดแต่ไม่กล้าพูด เพราะไม่รู้จะหาโอกาสไหนที่เหมาะสม จะใช้คำพูดอย่างไร และต้องขอขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะได้ทั้งใจและได้ทั้งเงิน

คุณนพ-นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ได้เผยว่า ในฐานะที่ตนเคยเป็นลูกจ้างและในปัจจุบันได้เป็นนายคน การขอขึ้นเงินเดือนให้สำเร็จและได้ใจนายจ้าง ทำได้ดังนี้

1. พัฒนาคุณค่าตัวเอง ให้เหนือมูลค่าที่ได้รับในปัจจุบัน : สร้างผลงานและทำให้เห็นว่าเป็นคนมีความสามารถ มากกว่าเงินเดือนที่ได้ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะสัมมนาของบริษัทเท่านั้น

2. ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์ก ช่วยคนอื่น : ทำตัวเองให้เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญ ในการสร้างผลกระทบ-ช่วยเหลือทีมให้บรรลุเป้าหมายของทั้งฝ่ายเราและฝ่ายอื่นๆ ได้

คุณนพ-นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM

3. มีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง : มีความสม่ำเสมอในการขยันทำงาน รวมถึงดูแลพฤติกรรมที่ดีและก้าวหน้าในการทำงานของตัวเองด้วย

4. นำเสนอผลงานของตัวเอง อย่างมืออาชีพ : ไม่ออกหน้าออกตาเกินไป แต่ควรมีศิลปะในการนำเสนอ เช่น ในที่ประชุม ให้ยกมือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ให้เจ้านายเห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน เป็นต้น

5. มีความกล้า : กล้าที่จะเสนอขอขึ้นเงินเดือนให้กับตัวเองและขอแบบสมเหตุสมผล

แล้วตอนไหนล่ะ ที่เราจะขอเพิ่มเงินเดือนกับเจ้านาย คุณนพ บอกเพิ่มเติมว่า ให้ประเมินจาก 

1. เปรียบเทียบกับคนที่ทำงานในระดับเดียวกันในบริษัทและมีคุณค่างานใกล้เคียงกัน

2. เทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบมา ทำงานเวลาใกล้ๆ กัน บทบาทคล้ายๆ กัน

3. การมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เรามีน้ำหนักความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ทำผลงานได้เข้าตาขนาดไหน