อิสรภาพทางการเงิน แนวคิดที่ มนุษย์ออฟฟิศ ควรรู้ อนาคตหมดกังวลเรื่องเงิน!

อิสรภาพทางการเงิน แนวคิดที่มนุษย์ออฟฟิศควรรู้ อนาคตหมดกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ!

อิสรภาพทางการเงิน ถือเป็นวิชาสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ควรทำความเข้าใจ และเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีอิสระอย่างใจฝัน หมดกังวลกับเรื่องเงินในอนาคต

fintips by ttb ขอแนะนำแนวคิดบันได 4 ขั้นสู่การมีอิสรภาพทางการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน ให้พร้อมลงมือวางแผนเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ดังนี้  

1. ฉลาดออม ฉลาดใช้สร้างรากฐานการเงินที่ดี

ข้อดีของการเป็นมนุษย์เงินเดือนคือ มั่นใจได้ว่ามีเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการวางแผน และกำหนดสัดส่วนการเก็บออมเงินที่พอดี โดยเราสามารถเริ่มต้นด้วยสูตรออมเงินง่าย คือ 50:30:20 ดูก่อน ซึ่งอาจจะปรับสัดส่วนให้พอดีกับชีวิตของเราได้

ส่วนแรก 50% สำหรับใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิต เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง และค่าอาหารในแต่ละวัน

ส่วนที่สอง 30% สำหรับใช้จ่ายกับสิ่งที่เป็นความสุขเล็ก น้อย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หรือการเดินทางท่องเที่ยว  

ส่วนที่สาม 20% สำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง โดยอาจจะแบ่งออกเป็น 2 กอง เช่น 10% เก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน และอีก 10% เก็บเป็นเงินออมระยะยาว

จะเห็นได้ว่าสูตรออมเงิน 50:30:20 ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนแบ่งเงินไว้เพื่อการใช้จ่ายและเก็บออมได้อย่างเป็นสัดส่วนเป็นสูตรที่ไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไป ที่สำคัญคือ เรายังสามารถใช้จ่ายกับสิ่งที่เป็นความสุขเล็ก น้อย ในชีวิตได้ถึง 30% พร้อมกับมีเงินเก็บไว้เผื่อใช้ในอนาคตด้วย

2. รอบรู้เรื่องกู้ยืมไม่ก่อหนี้เกินตัว

หากฝันอยากจะมีบ้านหรือรถเป็นของตัวเอง ชาวมนุษย์เงินเดือนสามารถทำให้เป็นจริงได้ โดยเริ่มต้นจากการตรวจเช็กไลฟ์สไตล์ของตนเอง ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของเราจากฐานเงินเดือน หนี้สินที่มีอยู่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน เพื่อที่จะหาบ้าน หรือรถที่ตอบโจทย์ชีวิต และทำให้เราผ่อนชำระได้แบบพอดี ไม่ตึงจนเกินไป

การซื้อบ้าน หลังจากคำนวณแล้ว ค่างวดที่เราต้องชำระในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 20-30% ของรายได้ต่อเดือน

การซื้อรถ ถ้าจะให้ผ่อนได้แบบพอดี ไม่ตึงเกินไป ควรผ่อนอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้ต่อเดือน

3. ลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

หนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสารในตลาดคือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

โดยเทคนิคที่จะช่วยให้การลงทุนเติบโต ไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของตลาดคือ DCA (Dollar Cost Averaging) ซึ่งเป็นการทยอยแบ่งเงินลงทุนเป็นงวด ครั้งละเท่า กัน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ราคาต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยที่ถูกลง

4. มีความคุ้มครองอุ่นใจใช้ชีวิตได้เต็มที่

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรละเลยก็คือ เรื่องการวางแผนทางการเงินและการวางแผนด้านสุขภาพที่ควรจะเกิดขึ้นควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ ซึ่งเราสามารถทยอยซื้อเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมในแต่ละสเต็ปของชีวิต

เช่น เมื่อเจ็บป่วยระหว่างทำงาน เรามั่นใจว่ามีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ หรือเมื่อถึงวันสร้างครอบครัว เรามั่นใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องไม่คาดฝัน เรามีประกันที่ช่วยดูแลคนข้างหลังแทนเราได้ และเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ก็อุ่นใจได้ว่าหากเกิดโรคร้าย ประกันที่มีจะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม เท่านี้ก็จะมีการเงินที่พร้อมและสามารถใช้ชีวิตที่ฝันได้อย่างเต็มที่และอุ่นใจ

การเงินที่ดีขึ้นเป็นไปได้เสมอ เพียงเริ่มต้นทีละสเต็ป ตามเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งทำตามเป้าหมายได้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใกล้ชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น แนวคิดนี้เราสามารถยึดถือไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลย

สามารถหาข้อมูลความรู้และเคล็ดลับทางการเงินดี เพิ่มเติม เพื่อกำหนดเป้าหมายและสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ ทั้งวันนี้และอนาคต ได้ที่ “fintips by ttb” เรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจ คลิก https://www.ttbbank.com/th/fintips-034