เปิดเคล็ดลับ SMEs ต้องรู้ ! ลดภาระหนี้ อย่างไร ให้ธุรกิจยังไปต่อได้

เปิดเคล็ดลับ SMEs ต้องรู้ ! ลดภาระหนี้ อย่างไร ให้ธุรกิจยังไปต่อได้

สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในเร็วๆ นี้ ยิ่งนานวัน ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ ธุรกิจ SMEs ก็ยิ่งได้รับผลกระทบ สิ่งที่ต้องทำในเวลานี้ นอกจากเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจแล้ว

กาารบริหารจัดการหนี้ ก็เป็นสิ่งที่ SMEs ต้องทำอย่างถูกต้องด้วย โดย นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวถึง เทคนิคจัดการหนี้อย่างถูกวิธี โดย เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย เผยแนวทางการลดภาระหนี้ มีดังนี้

ทำทะเบียนหนี้ : ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการมีการทำทะเบียนทรัพย์สินไปแล้ว ก็ควรทำ “ทะเบียนหนี้สิน” ด้วย โดยต้องจดรายละเอียดของหนี้ทั้งหมด เช่น มีหนี้สินอะไรบ้าง มีหนี้อยู่กี่ธนาคาร แต่ละธนาคารเป็นหนี้อะไรบ้าง และอย่าลืม! จดอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วย

การทำทะเบียนหนี้ นอกจากจะได้เห็นภาพรวมของหนี้แล้ว ยังช่วยให้รู้ลำดับความสำคัญว่า ควรจัดการหนี้ส่วนไหนก่อน กรณีช่วงวิกฤตที่มีเงินจำกัด ถ้าจำเป็นต้องลดหนี้ ควรเลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงสุดก่อน ซึ่งเป็นหลักการของการจัดการหนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เจรจาผ่อนผันกับธนาคาร : หมดยุค “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” แล้ว เป็นหนี้ยุคนี้ ยิ่งต้องหันหน้าเข้าหาแบงก์ เพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะ COVID-19 เป็นวิกฤตที่ไม่ได้เกิดจากการทำธุรกิจผิดพลาด แต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ดังนั้น สถาบันทางการเงินพร้อมที่จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้ว