วิจัยการตลาด สำคัญไฉน ทำไมคนทำธุรกิจถึงต้องให้ความสำคัญ?

วิจัยการตลาด สำคัญไฉน ทำไมคนทำธุรกิจถึงต้องให้ความสำคัญ?

สำหรับคนทำธุรกิจมานาน หรือธุรกิจใหญ่ๆ มักให้ความสำคัญในการจัดทำ วิจัยการตลาด เพราะช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ซึ่งการวิจัยตลาด เป็นกระบวนการที่มีระบบและมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ เพื่อใช้กำหนดทิศทางของธุรกิจ เสาะหาโอกาสทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่การวิจัยตลาดจะจัดทำขึ้นสำหรับกิจการที่ผลิต-จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ซึ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือรายเล็กๆ ก็ควรทำวิจัยทางการตลาดเช่นเดียวกัน เพราะ

1. ทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆ : หากทำวิจัยทางการตลาด ผู้ประกอบการและทีมอาจเห็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยรู้ อีกทั้งทำให้เข้าใจลูกค้าว่า ชอบซื้อสินค้าใดพร้อมกันบ้าง ทำให้นำข้อมูลมาวางแผนทำการตลาด ออกโปรโมชั่นได้ตรงจุดมากขึ้น และที่ยิ่งไปกว่านั่น อาจทำให้เห็นโอกาสพาร์ตเนอร์กับธุรกิจที่มีลูกค้าร่วมกันได้ด้วย

2. ลดความเสี่ยง การทำวิจัยการตลาด สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ เพราะผู้ประกอบการจะได้ทดสอบสินค้าที่ออกมาใหม่ ก่อนออกวางจำหน่ายอย่างจริงจัง และสามารถหาสาเหตุที่สินค้ายอดขายตกได้เช่นกัน

3. เอาชนะคู่แข่ง ข้อดีอีกข้อของการทำวิจัยทางการตลาด คือการหาปัญหาหรือจุดบอดของลูกค้า คู่แข่ง เพื่อหาวิธีดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้ อีกทั้งช่วยรักษาลูกค้าให้เหนียวแน่นกับเรา โดยลูกค้าสามารถชี้บอก ถึงความไม่พึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจนำมาปรับปรุงสินค้าบริการให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มา ธนาคารกรุงเทพ