เปิดแนวคิด 5 ข้อ การเริ่มต้นธุรกิจ ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เปิดแนวคิด 5 ข้อ การเริ่มต้นธุรกิจ ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

หลายคนมีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และมีไม่น้อยเลยที่ไม่รู้จะจับจุดหรือเริ่มต้นทำอะไรดี เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ มี 5 คำแนะนำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ จาก หนังสือ SMEs : Speed Up To The New Game (สสว.) มาเป็นไกด์ไลน์ให้เรียนรู้กัน

โดยคำแนะนำแรกในการทำธุรกิจ คือ ให้เริ่มหรือทำด้วยความชอบ : ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะถ้าเรามีความถนัดหรือสนใจในด้านนั้นๆ จะทำให้เราสามารถทำ หรือมีไอเดียในการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้, เตรียมเงินลงทุน : แค่ชอบหรือถนัดอย่างเดียวนั้นคงจะไม่ได้ จึงต้องมีการเตรียมเงินสำหรับลงทุนทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งเงินทุนที่ต้องเตรียม ควรสัมพันธ์กับสเกลธุรกิจที่จะทำด้วยนะ

ต่อมาคือ การให้เวลา : เพราะในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจ ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องทุ่มเทในการจัดเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้ ที่กว่าจะโตเป็นต้นออกดอกออกผลนั้น ต้องใช้เวลาและความใส่ใจ นั่นเอง, วางแผนเสมอ : ไอเดียธุรกิจที่ดี จะประสบผลสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการวางแผนและมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และสุดท้าย ใช้ความอดทน : ในการทำธุรกิจ ย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา จึงต้องอาศัยและใช้ความอดทนให้การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทั้งตัวผู้ประกอบการและธุรกิจนั่นเอง