บสย. เปิดทริก “เงินทุน” แบ่งอย่างไร ให้ธุรกิจงอกเงย ประสบความสำเร็จ

บสย. เปิดทริก “เงินทุน” แบ่งอย่างไร ให้ธุรกิจงอกเงย ประสบความสำเร็จ

บสย. – ในการทำธุรกิจ นอกจากจะมีใจรัก ความอดทน ผลิตภัณฑ์ต้องโดดเด่นแล้ว “เงินทุน” ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมาก มักจะทุ่มเงินลงทุนไปกับสินค้าหรือบริการ จนไม่มีเงินเหลือไว้ทำอย่างอื่น

เพจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ได้แนะนำทริกดีๆ ในการแบ่งเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ เอาไว้ ดังนี้

1.เงินทุนสำหรับสินค้า หรือ บริการ
-เงินทุนสำหรับสินค้าหรือบริการ เป็นเงินส่วนแรกที่ต้องแบ่งวางเอาไว้ เพื่อเป็นการสำรวจว่า สินค้าหรือบริการของเรา ต้องใช้เงินทุนมาก-น้อยเท่าใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่ต้องการจะทำเช่นกัน

2.เงินทุนสำหรับการทำตลาด
-เพราะสินค้าหรือบริการ ไม่ได้มีแค่คุณภาพที่ทำให้สามารถขายได้ แต่จะต้องมีการสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยเพราะการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้า ถือเป็นสิ่งที่สินค้าใหม่พึงกระทำ เพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตลาดนั่นเอง

3.เงินทุนด้านการดำเนินการ
-หรือก็คือเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเช่าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน หรือแม้กระทั่งเงินเดือนตัวเอง โดยผู้ประกอบการไม่ควรนำเงินที่ขายสินค้าหรือบริการได้ มาปนกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ แต่จะต้องมีวิธีจัดการเงินที่ดีต่อธุรกิจ

4.เงินทุนสำรองเพื่อสภาพคล่อง
-ในการทำธุรกิจ อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีเงินทุนสำรองเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ ในการต่อสู้กับปัญหาที่พบเจอในธุรกิจนั่นเอง

 

ที่มา บสย.