วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ส่งออกข้าวโลก ปี 62

แท็ก: ส่งออกข้าวโลก ปี 62

เหตุไฉน “ญี่ปุ่น” จึงปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงที่สุดในโลก!

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ ผมอยากทราบว่า เพราะเหตุใด ญี่ปุ่นจึงสามารถปลูกข้าวได้สูงในระดับต้นๆ ของโลก ผมเคยอ่านหนังสือทำให้ทราบว่า ญ...

เรื่องน่าสนใจ