วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ลูกจ้าง “ลักเช็ค” ไปขึ้นเงิน

แท็ก: ลูกจ้าง “ลักเช็ค” ไปขึ้นเงิน

ฎีกาชาวบ้าน: ลูกจ้าง “ลักเช็ค” ไปขึ้นเงิน ธนาคารต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

https://www.youtube.com/watch?v=fOyCMZVD72U กรณีที่ ลูกจ้างลักสมุดเช็คจากนายจ้าง แล้วปลอมลายเซ็น นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ธนาคารก็จ่ายเงินให้ได้ ม...

เรื่องน่าสนใจ