วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

แท็ก: พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

“พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล” บริการรับจ้าง ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

“พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล" บริการรับจ้างตอบโจทย์สังคมสูงวัย จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้...

เรื่องน่าสนใจ