วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปลูกข้าวได้ผลผลิตสูง

แท็ก: ปลูกข้าวได้ผลผลิตสูง

เคยสงสัยไหม ว่า เหตุไฉน “ญี่ปุ่น” จึงปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงที่สุดในโลก!

เหตุไฉน “ญี่ปุ่น” จึงปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงที่สุดในโลก! เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ ผมอยากทราบว่า เพราะเหตุใด ญี่ปุ่นจึงสามารถปลูกข้าวได้สูง...

เรื่องน่าสนใจ