วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แท็ก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

video

ฎีกาชาวบ้าน : หนี้ท่วมหัว ฆ่าตัวตายแล้วยังต้องจ่าย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท…. และมาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ...

เรื่องน่าสนใจ