วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ถ่านอัดแท่ง

แท็ก: ถ่านอัดแท่ง

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกินราคา

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกิ๋นราคา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 19,878 ไร่ ผลผ...

เรื่องน่าสนใจ