วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ฎีกาชาวบ้าน ให้แล้ว ขอคืน

แท็ก: ฎีกาชาวบ้าน ให้แล้ว ขอคืน

video

ฎีกาชาวบ้าน : ‘ให้ทรัพย์สินแล้ว’ แต่ขอคืน แบบไหนถึงคืนได้-ไม่ได้

“การให้” เป็นสัญญาทางแพ่งประการหนึ่ง ซึ่งมีบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 521-536 ใครจะยกทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาร...

เรื่องน่าสนใจ