วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ซังข้าวโพด

แท็ก: ซังข้าวโพด

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกินราคา

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกิ๋นราคา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 19,878 ไร่ ผลผ...

เรื่องน่าสนใจ