เช็กดวงเศรษฐี ราศีตุล (17 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เช็กดวงเศรษฐี ราศีตุล (17 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ความสำเร็จในช่วงนี้จะเกิดจากความรวดเร็ว ความเด็ดขาด ความมั่นใจที่จะทำให้ได้ สิ่งใดที่คิดไว้ว่ามันยากแน่ๆ ไม่ได้แน่ๆ ก็ให้ทิ้งไป อย่ายื้อในสิ่งที่เลื่อนลอย อย่าแบกในสิ่งที่ไม่มีวันได้มา ควรมุ่งไปยังสินค้าไปยังตลาดที่คิดว่าชัวร์เอาไว้ก่อน รับรองสำเร็จแน่ล้านเปอร์เซ็นต์

อีกทั้งมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผลของงานนั้นๆ จะสำเร็จได้ด้วยดี การลงทุนเพิ่มเติมยังต้องการข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ ลูกน้องบริวารยังสามารถไหว้วานให้ไปทำงานสำคัญได้ แต่การสื่อสารสั่งงานจะต้องเน้นให้มากเป็นพิเศษ มีเกณฑ์พูดฟังแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน หัวหน้าหรือเจ้านายจะทำให้คุณกังวล มีเกณฑ์ถูกสั่งงานแทรก ถูกใช้งานด่วน ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม

ส่วนเรื่องรักจะใช้เงินไปกับคนรักและคนใกล้ตัวมากเป็นพิเศษ โดยที่ยังหวังความสัมพันธ์ที่อยากให้สนิทสนมกันมากๆ นั้น มีเกณฑ์เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับ ด้านสุขภาพให้ระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปวดท้องน้อย และคันตามเนื้อตัว

เช็กดวงราศีอื่นๆ ในเดือนนี้ คลิก